S cílem usnadnit uživatelům používat naše webové stránky využíváme cookies. Používáním našich stránek souhlasíte s ukládáním souborů cookie na vašem počítači / zařízení. Nastavení cookies můžete změnit v nastavení vašeho prohlížeče.

Posledních 6 přírůstků edice
SVĚT JULESE VERNEA:

---------------------------------

VYŠLO V PROSINCI 2017:
ZEMÍ ŠELEM

NOVINKA

 


 

VYŠLO V ZÁŘÍ 2017:
MALÝ DOBRÁČEKVYŠLO V ČERVNU 2017:
NEOBYČEJNÁ DOBRODRUŽSTVÍ MISTRA ANTIFERAVYŠLO V BŘEZNU 2017
ŠKOLA ROBINSONŮ

 VYŠLO V LISTOPADU 2016:
BRATŘI KIPOVÉ


 

VYŠLO V ZÁŘÍ 2016:
DRAMA V LIVONSKU


 

KONTAKTY

NAKLADATELSTVÍ
JOSEF VYBÍRAL
tel: 731 246 579
verneovky(a)seznam.cz
www.verneovky.cz

NOVINKY

arr3VERNE - ZEMÍ ŠELEMDalší kniha edice SVĚT JULESE VERNEA – ZEMÍ ŠELEM vychází dne 4. 12. 2017. Knihu můžete objednat na... arr3JOSEF BLAŽEK / JIŘÍ FILÍPEK – POVSTÁNÍ VONTŮJOSEF BLAŽEK /JIŘÍ FILÍPEK – POVSTÁNÍ VONTŮ vychází dne 4. 12. 2017 ve spolupráci ze SPOLEČNOSTÍ... arr3HELENČINO PEČENÍ / BEZLEPKOVÉ RECEPTYV pořadí pátá kniha z řady Helenčino pečení. ... arr3BOX HELENČINO PEČENÍBox se všemi kuchařkami Helenčino pečení. 4 + 1 kniha zdarma ... arr3VLASTISLAV TOMAN – DOBRODRUŽSTVÍ NA MARSU I ZEMIDalší komiksová kniha edice GALERIE ČESKÉHO KOMIKSU: VLASTISLAV TOMAN – DOBRODRUŽSTVÍ NA MARSU I... arr3MILAN RESSEL – KULTOVNÍ KOMIKSY 2Další komiksová kniha edice GALERIE ČESKÉHO KOMIKSU: MILAN RESSEL – KULTOVNÍ KOMIKSY 2 vychází v... arr3JAROMÍR VRAŠTIL - NÁSTĚNNÝ KALENDÁŘ 2018Český malíř a ilustrátor dobrodružných knih Jaromír Vraštil (1922-1979) neměl u nás žádného...

 

 

 

SPECIALIZOVANÁ PRODEJNA:


 


  


» OBCHODNÍ PODMÍNKY
OBCHODNÍ PODMÍNKY

1. Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů

Níže uvedené obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.verneovky.cz. Obchodní podmínky vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (dodavatele), kterým je Nakladatelství Josef Vybíral, se sídlem Žalkovice 27, 768 23 Břest, IČ 40362213, živnostenský list vydaný v Kroměříži 12.11.1992, Č.J. ZIV/1958/2011/Ba/3 a kupujícího (zákazníka). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy, které nejsou těmito obchodními podmínkami upravené, občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou podnikatel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem (č. 513/1991 Sb.), vše ve znění novel. Další informace o prodávajícím nalezne kupující v sekci Kontakty. Nedílnou součástí těchto obchodních podmínek je i Reklamační řád.

 

2. Vymezení pojmů

Spotřebitelská smlouva- smlouva kupní, o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel, resp. prodávající.

Dodavatel / prodávající - osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Jedná se o podnikatele, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

Kupující (zákazník) – Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem, a kupující, který spotřebitelem není.

Spotřebitel - fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.

Kupující, který není spotřebitel - osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání Tento kupující se řídí obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají a obchodním zákoníkem.

 

3. Kupní smlouva

Kupující souhlasí s těmito obchodními podmínkami platnými a účinnými v momentě odeslání své objednávky a je jimi vázán od momentu uzavření kupní smlouvy. S těmito obchodními podmínkami má kupující možnost se seznámit před vlastním uskutečněním své objednávky a je na ně dostatečně předem upozorněn. Kupující odesláním své objednávky stvrzuje, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil a že s nimi souhlasí. Na tyto skutečnosti je před vlastním odesláním objednávky dostatečným způsobem upozorněn.

Smlouva je uzavírána v českém jazyce, nebrání-li tomu okolnosti na straně prodávajícího či kupujícího, lze smlouvu uzavřít i v jiném pro strany srozumitelném jazyce. Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z těchto obchodních podmínek a sekce Jak nakupovat, uvedené na internetových stránkách obchodu, kde je tento proces srozumitelně popsán. Kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách internetového obchodu www.verneovky.cz, a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím - navíc jejich kopii obdrží jako přílohu potvrzení objednávky na zadanou emailovou adresu.

Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku (telefon, internet atd.) pro uskutečnění objednávky jsou v běžné výši, závislé na tarifu telekomunikačních služeb, které objednatel používá.

4. Podmínky dodání a platby

Platbu je možné realizovat buď v hotovosti, nejpozději při převzetí zboží (dobírkou), nebo bankovním převodem na účet dodavatele před dodáním objednaného zboží. Vlastnické právo ke zboží přechází na odběratele dnem zaplacení kupní ceny po převzetí zboží, respektive převzetím zboží po zaplacení kupní ceny.  Dnem zaplacení je den připsání částky odpovídající kupní ceně vč. DPH na účet prodávajícího nebo převzetí platby v hotovosti. Za den uskutečnění zdanitelného plnění se považuje den předání zboží přepravci.

Cena je vždy konečná, včetně příslušné sazby DPH, popř. všech dalších daní a poplatků, které musí spotřebitel pro získání zboží zaplatit. Spotřebitel má možnost se před provedením objednávky seznámit se skutečností, po jakou dobu zůstává nabídka nebo cena v platnosti.

Dodací lhůta se pohybuje maximálně do 5 pracovních dní od zaslání a potvrzení objednávky, případně může být delší po dohodě mezi dodavatelem a zákazníkem. Pokud zboží není v uvedené lhůtě doručeno, má kupující právo od smlouvy odstoupit.

Prodávající odesílá objednané zboží na adresu uvedenou v objednávce.

Není-li prodávající schopen dodržet termín dodání, může být s kupujícím dohodnut jiný termín dodání. V takovém případě má však kupující právo od smlouvy odstoupit.

Součástí každé dodávky zboží je platný daňový doklad.

Zboží je zákazníkovi doručeno prostřednictvím České pošty. Zboží lze převzít po předchozí domluvě i osobně bez platby za dopravu na adrese: Žalkovice 27, 768 23 Břest.

Ceník dopravy včetně všech podmínek je uveden na www.verneovky.cz v sekci JAK NAKUPOVAT.

 

5. Právo na odstoupení od smlouvy

V souladu s § 53 odst. 7 zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, má spotřebitel právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží a to bez udání důvodu. V této lhůtě musí spotřebitel odeslat prodávajícímu projev vůle směřující k odstoupení od smlouvy, v opačném případě nebude odstoupení od spotřebitelské smlouvy platné a zboží bude proto případně vráceno na náklady kupujícího zpět. Rozhodnete-li se pro odstoupení v této lhůtě, žádáme Vás o dodržení níže uvedených podmínek:

  • Kontaktujte nás (pokud možno písemně), že odstupujete od smlouvy. Uveďte číslo faktury, variabilní symbol, datum nákupu.
  • Pokud jste již zboží obdržel a převzal, zašlete jej zpět na adresu firmy: Josef Vybíral, Žalkovice 27, 768 23 Břest, a to za následujících podmínek:
    • nemělo by jevit známky použití
    • mělo by být nepoškozené,
    • mělo by být kompletní, s kopií dokladu o koupi, či jinak hodnověrně prokázaným nákupem zboží v našem e-shopu.
  • Zboží doporučujeme zaslat doporučeně a pojištěné, jelikož neručíme za jeho případnou ztrátu na cestě k nám (doporučeně neznamená na dobírku).
  • Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží Vám peníze za zboží zašleme složenkou nebo převodem na Váš účet (dle Vaší volby uvedené v odstoupení od smlouvy), a to nejpozději do 14 pracovních dnů po fyzickém obdržení zboží, nejdéle však do 30 kalendářních dnů od odstoupení. V případě nedodání kompletního zboží či bude-li zboží poškozeno nebo opotřebováno, má prodávající nárok na náhradu škody odpovídající snížení hodnoty zboží.

V případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát - oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2

Email: adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz

 

6. Ochrana osobních údajů

Osobní údaje zákazníků jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Data jsou uchovávána a nejsou sdílena třetími osobami. Objednávkou kupující souhlasí s tím, že jeho osobní údaje, tedy jméno, příjmení, telefonní číslo, email a adresa poskytnuté prodejci budou použity pro účely vyřízení objednávky (prodávající je oprávněn tyto údaje shromažďovat do odvolání tohoto souhlasu kupujícím). Údaje nebudou poskytnuty třetím stranám (výjimku tvoří externí dopravci, kterým jsou údaje poskytnuty v minimálním rozsahu nutném pro doručení zboží). Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Zároveň má právo svůj souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoli odvolat a požádat o jejich vymazání a to písemně na adrese Josef Vybíral, Žalkovice 27, 768 23 Břest, nebo emailem na nakladatelství.vybiral@seznam.cz.  Prodávající – Nakladatelství Josef Vybíral  je registrován u Úřadu pro ochranu osobních údajů pod registračním číslem 00064754.

 

7. Závěrečná ujednání

Tyto obchodní podmínky nabyly platnosti a účinnosti dne 1.1.2016.

 

ZjU3Nj